Címerhatározó/Szatmári egyházmegye címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a(z összes felekezetű) szatmári egyházmegye címerével foglalkozik.


(Római katolikus) szatmári egyházmegyeSzerkesztés

 

Az Egri egyházmegyéből 1804-ben kiszakított és önállósított Szatmári egyházmegye Romániához került részeit tömöríti. Eredetileg Szatmár és Máramaros vármegyék mellett Ung, Ugocsa és Bereg vármegyét is magába foglalta, továbbá néhány Szabolcs vármegyei községet is.

A szatmári püspökök címerei

  • Irodalom:
  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs