Címerhatározó/Szent György Lovagrend címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Szent György Lovagrend címerével foglalkozik.


A Szent György Lovagrend pecsétje
A Szent György Lovagrend alapítólevele

Insignia Hungary Order I.V.I.S.H.F.S.svg


  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások: https://hu.wikibooks.org/wiki/Heraldikai_lexikon/Szent_Gy%C3%B6rgy_Lovagrend


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs