Címerhatározó/Szvetkovics címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szvetkovics, Svetkovics család címerével foglalkozik.


158.
Németújvár, 1538. április 8.
SVETKOVICS KATALIN KÖTELEZVÉNYE

Kötelezi magát, hogy férje halála esetén Németújvár várát Batthyány Kristóftól el nem idegeníti, annak magtalan halála esetén pedig férje többi unokaöccsének tartja meg.

29,5 x 43 cm-es papíron, a szöveg alatt három vörös viaszba nyomott felzetes pecséttel. Az első Szalay János pecsétje: a háromszögű pajzs címerrajza elmosódott, csak a pecsét korirata látszik (JOANNES x ZALAI x COMES POSONIEN[...]); a második Svetkovics Kataliné: a nyolcszögletű pecsét közepén kerek talpú pajzsban fordított állású (balra) menő oroszlán; a harmadik Révay Ferenc pecsétje: a pajzsban leveles koronából növekvő, három rozsát tartó farkas (l. SIEBMACHER 388), a pajzs fölött F R monogram. Egy fólió.


  • Irodalom:

Hegedűs Attila - Papp Lajos szerk.: Középkori leveleink 1541-ig. Budapest, 1991. 367.[1]


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs