Címerhatározó/Tízlándzsások címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Tízlándzsások címerével foglalkozik.


Hármas halmon növekvő, balra forduló medve mancsában három gabonakalászt tart, jobbra felnt csillag ragyog.

Részletesebben: Heraldikai lexikon/Tízlándzsások

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs