Címerhatározó/Tízlándzsások címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Tízlándzsások címerével foglalkozik.


Tízlándzsások pecsétje.PNG

Hármas halmon növekvő, balra forduló medve mancsában három gabonakalászt tart, jobbra felnt csillag ragyog.


Részletesebben: [1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs