Címerhatározó/Tölcséres címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Nyerges család címerével foglalkozik.


haraszkereki Tölcséres avagy Janka

szerkesztés

 

I. Rákóczy György (1593-1648) erdélyi fejedelem sajátkezű aláírásával ellátott, latin nyelvű oklevele, melyben haraszkereki Tölcséres vagy Janka Mihálynak és feleségének, Ádámosi Erzsébetnek nemességet adományoz. Kelt: Gyulafehérvár, 1636. VIII. 7.

Az adománynak és a családnak a rendelkezésünkre álló szakirodalomban nem találtuk nyomát. Pergamenoklevél. A fejedelem mellett Martonfalvi Márton írnok aláírása is szerepel. A hátoldalon Sárosi János, Marosszék jegyzője beiktató soraival.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs