Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Tar címerével foglalkozik.


A falu első írásos említése a Váradi Regestrumban történik a 13. század elején. Az esztergomi káptalan 1254. május 27-i oklevele birtokügyekben tari Tyba fiait (Gurde et Symonis f-i Tyba que! vocatur Tor) említi, akik Bárkány határosai. Egy 1265. évi oklevélben a falut Tor néven említik. V. István király Ágasvárral együtt ajándékozta a királyné lovászmesterének, aki a Rátót nemzetségből származó Domonkos fia István volt. Őt követően (1285-1325) a fia, László örökölte, majd ennek István nevű fia, aki a Tari vezetéknevet vette fel és megalapítója lett a Tari családnak, mely 1465-ben halt ki. A falu a 15. században mezővárosi rangot kapott, de a török hódoltság idején elpusztult.

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs