Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Thurzó családok címerével foglalkozik.


bethlenfalvi Thurzó

szerkesztés
 
Thurzó György 1607. évi címere
 
Thurzó Szaniszló síremléke, 1621 (a címerpalástok egyfajta előfutárával)
 
Thurzó Zsigmond püspök síremléke
 
Thurzó címer, Medzihradsky Adolfnak (1835-1919) az árvai nemesi családok címereit ábrázoló 1910-11-es címerrajzaiból
 
STRIS G(e)N(er)ALIS CAPITAN(eus) ET AD TRACTATVM PACIS PVB(licae) CVM SACRA CAES(area) MA(ies) T(a)TE FERD(inando) II. DEPYTAT(us) COMMISSARIVS • ET • PLENIPOTENTIAR(ius) DORMIVIT • IN D(omi)NO IN CIVITATE NICKOLSPVRG DIE XIX OCTOBR(is) AN(no) DO(mini) M • D • C • XXI • VIXIT ANNOS XXIII MENSEM I. DIES VIII. Rajzolta Dörre Tivadar.
 
Thurzó címer, a csütörtökhelyi Szt. László templomból, 1470 körül

         

A család a szepesi Betlenfalváról származik, ahol a köznemesség sorába tartozott. Valószínűleg az ottani német telepesek közül ered. A címerük 1493-ban tűnik fel.

1533-ban Thurzó Elek pecsétjén csak a három rózsa látszik. (Hegedűs Attila - Papp Lajos szerk.: Középkori leveleink 1541-ig. Budapest, 1991. 122.[1])

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


nagyváradi Thurzó

szerkesztés

 

Trencsén vármegyéből származik, de idővel Bihar és Szatmár vármegyékben is elterjedt. János és testvérei György, Gábor, Anna. Katalin és Zsuzsánna 1587-ben kapnak Rudolf királytól czímeres nemeslevelet, melyet Trencsén vármegyében hirdettek ki. Ez az ág, nyitramegyei birtoka után, a Nosziczi előnevet használta, de a Biharba származott. Gábor utódai már a nagyváradi előnevet vették fel. Tagjai közűl a czímerszerző Trencsén város főbírája. - A bihari ágból Ferencz († 1881) 1841-ben katonáskodott. - II. Ferencz, jelenleg ny. nagybányai levél táros. - Lajos, jelenleg trsztenai adótárnok. - III. Ferencz, nagyszebeni tanár, fia, György.

Czímer: Háromszor vörössel és fehérrel vágott pajzsláb fölött, hármas zöld halmon, melyeken két oldalt egy-egy vörös rózsa emelkedik, csőrével mellét véresre tépő pelikán. Sisakdísz: a pajzsbeli pelikán. Takarók: kékarany, vörösezüst.[2]


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs