Címerhatározó/Szepesy címer

(Szepesy címer szócikkből átirányítva)
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szepesi, Szepesy családok címerével foglalkozik.


 

  

Szepesi Jakab királybíró pecsétje oroszlánláb (?) címerképpel (a 14. sz. vége)

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

bethlenfalvi Szepesy

szerkesztés

   

Bethlenfalvi Szepesy Gergely 1456. február 19., Buda V. László címer megerősítése általa: testvére Fodor János

DL 24.763


Az adomány a családnak régi, V. László elődeitől nyert czímerét erősíti meg. Hogy a család e régi czímert kitől nyerte, valamint, hogy ez a czímer az V. Lászlótól nyerttel azonos volt-e, vagy pedig megbővült-e és mivel, erre nézve semmi támpontunk nincsen.

Az adományozásban Bethlenfalvi Szepessy Gergely és testvére Fodor János budai prépost, valamint Gergely utódai részesülnek. Érdemeikről az armális szövege nem emlékezik meg részletesebben.

Az armális hátlapján olvasható XVII. századi feljegyzés alapján az irodalomba belekerült az a téves nézet, hogy e czímer a Bethlenfalvi Thurzó-család czímere, pedig a feljegyzés világosan mondja, hogy Thurzó György ajándékba kapta az armálist Lithasy Pál és Istvántól.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))


  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[1] [2]


négyesi Szepessy

szerkesztés
 
 
Aranyozott rézgomb Szepessy címerrel. Az 1849. április 4-én lezajlott csata színhelyén, Tápióbicske külterületéről
  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs