Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Tinch (olv. Tincs) család címerével foglalkozik.


magyar nemesség, címer
Adományozó - I. Lipót - magyar király - - -
Adományos - Berdacz Mihály - - - -
Adományos által - Papp Orténa - - - - felesége
Adományos által - Berdacz István - - - - fia
Adományos által - Berdacz Zsuzsanna - - - - leánya
Adományos által - Molnár Péter - - - - atyafia
Adományos által - Tinch Dániel - - - - atyafia
Adományos által - Martius Sámuel - - - - atyafia
Adományos által - FeketeGyörgy - - - - atyafia
Ellenjegyző - Gubasóczy János - kancellár, nyitrai püspök - - -
Ellenjegyző - Maholányi János - - - -
Eredeti kiállításának helye - Laxenburg
Eredeti kelte - 1682.04.29.

Címerleírás: Scutum nimirum militare erectum coelestini coloris, fundum illius viridi campo interoccupante, super quo albus agnellus, pascuanti similis stare visitur. Scuto demum incumbenten galeam militarem craticulatam sive apertam, regio diademate, integrum brachium humanum, rubra manica indutum, cubitotenus eminens ac in vola seu palma vitem viridem, botris oneratam, proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavis et caeruleis, illinc autem candidis et rubris, in scuti extremitates sese placide diffundentibus, scutumque ipsum decenter ac venuste exornantibus. - Van címerfestmény - - ép, az ezüst megfeketedett - A magyar címer jobb mezeje ezüsttel és vörössel hétszer vágott.

Címerszőnyeg: arany keret, szürke és rózsaszín háttér, koszorú, kísérőcímerek: Kaiserwappen az Aranygyapjas Renddel, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország
Pajzs: - reneszánsz pajzs - kék - - nincs - Nincs - Nincs
Címerkép: pázsit
Címerkép: bárány
Sisak: pántos sisak - korona
Sisakdísz elem: kar
Sisakdísz elem: szőlőfürt
Sisaktakaró: kék-arany
Sisaktakaró: vörös-ezüst

Kihirdetési záradék : Gömör vm., Sajógömör, 1682.08.03.

Megjegyzés : Mellékelve egy nyomtatott kivonat az oklevélről és annak fontosabb adatairól. [1]

  • Irodalom:

Áldásy IV. No. 474. -

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs