Címerhatározó/Tomaj nemzetség címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Tomaj nemzetség címerével foglalkozik.


A Tomaj nemzetség Tonuzoba besenyő vezértől származtatta magát. Ebből a nemzetségből való a Losonczi és a losonci Bánffy család.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs