Címerhatározó/Váci egyházmegye címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a(z összes felekezetű) váci egyházmegye címerével foglalkozik.


(Római katolikus) Váci egyházmegye szerkesztés

A váci püspökök pecsétei és címerei


  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs