Címerhatározó/Zágrábi püspökség

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a(z összes felekezetű) zágrábi egyházmegye címerével foglalkozik.


(Római katolikus) Zágrábi főegyházmegyeSzerkesztés

A zágrábi püspökök és érsekek pecsétei és címerei


  • Irodalom:


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs