Címerhatározó/Galícia címere

(Galícia címere szócikkből átirányítva)

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként Galícia (Gácsország, Halics) címerével foglalkozik.


A galíciai és lodomériai királyság zászlója 1849-1890
A galíciai és lodomériai királyság zászlója 1890-1918
Árpád és a többi hat vezér a Képes krónikában. Egyes vélemények szerint Árpád pajzsán fekete csóka van, mely megegyezik Galícia címerével

Nagy Lajos halicsi ezüstpénze
Hunyadi Mátyás halotti pajzsa, 1490, Székesfehérvár. Fent Ernuszt Zsigmond pécsi püspök, középen Halics és Morvaország, alul Kálmáncsehi Domokos székesfehérvári prépost címerével. Galícia az ottani püspökség címerét ábrázolja. 549.

Galícia címere a 14. században. (Ezüst alapon aranykoronás fekete csóka vagy császármadár.)

A tartomány címerének ábrája a Címerhatározóban még nem szerepel.

A Galíciai-Lodomériai Királyság címere. (Hugo Ströhl: Wappenrolle Österreich-Ungarns nyomán)

A 13. század óta a magyar királyok használták a Galícia királya címet és a Halics városáról elnevezett tartomány címerét is felvették a többi hűbéres tartomány címerei közé.

II. András király használta először a Rex Galiciae at Lodomerie címet. Az Árpád-korban a magyar királyi cím ”dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Galicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarique” volt.

Galícia címere kezdetben koronás csóka vagy császármadár lehetett. A magyar korona országai között kék pajzsban három aranykoronát használtak, de egyes királyi pecséteken előfordul a két- vagy egy koronás címer is. A 19. században a Habsburg uralkodói címereken Galícia címerében mindkét címert egy pajzsban egyesítették: Kék alapon vörös pólya, a felső mezőben fekete csóka, az alsó mezőben három aranykorona.

http://mek.oszk.hu/00800/00892/html/doc/c300055.htm

  • Irodalom:

A tartomány címerének ábrája a Címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs