Heraldikai lexikon/Berkeszi István

Berkeszi István (Berkesz, 1853. 12. 6-Temesvár, 1922. 4. 3.), levéltáros, helytörténész. 1879-ig Polák volt a neve. Középiskoláit Ungváron végezte. A budapesti egyetemen történelem-földrajz szakos tanári, majd levéltárosi képesítést és bölcsészdoktori címet szerzett (1883). Ezután öt évig báró Radvánszky Béla magántitkára. Első jelentős munkája a radványi kastély könyvtárának és levéltárának a leltározása volt.

1884-től fehértemplomi, 1885-től budapesti gimnáziumi tanár. 1888-ban költözött Temesvárra, ahol az állami főreáliskola tanára, majd igazgatója (1911-19). 1892-től az Ormós Zsigmond kezdeményezésére megalakult Dél-magyarországi Történelmi és Régészeti Múzeumársulat titkára, főtitkára (1901), majd a Dél-magyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum igazgatója (1901). 1906-tól a Temesvár kerületi tanári kör elnöke. 1909-ben pályázott a kolozsvári tudományegyetem művelődéstörténeti tanszékére.

Szerkesztette a negyedévente megjelent Történelmi és Régészeti Értesítőt. Számos történeti és helytörténeti tanulmánya jelent meg Temes megyéről és Temesvárról. Feldolgozta Dél-Magyarország éremleleteit. Szívügyének tekintette az érem- és pénzgyűjtemény rendezését és gyarapítását. A Magyar Numizmatikai Társulat tagja volt (1901–1907).

Soós Ferenc: Magyar numizmatikusok panteonja. Budapest, 2010. 35. -- arckép

http://archiv.nyugatijelen.com/2003/2003%20november/nov.%2020%20csutortok/j5.html

http://www.monitorpress.eu/hu/ro-hu/kultura/1404-bolyai-janos

Temesvár szabad királyi város kis monograpiája. Temesvár, 1900.[1]

A gróf Haller fiúk iskoláztatása a XVIII. sz.-ban. Budapest, 1883.

A magyar nyelv a magánélet terén. Budapest, 1885.

Gróf Hoffmannsegg utazása Magyarországon 1793-94-ben. Bp., 1887. (Németből fordította és bevezette)

A Temesvári Magyar Királyi Állami Főreáliskola története.Temesvár, 1896.

Adatok a reformkorszak történetéhez Temes megyében. Temesvár, 1897.

Temesvár színészete a XVIII. században és az első magyar szini előadások. Tört. Régész. Értesítő, 1898.

A temesvári könyvnyomdászat és hírlapirodalom története. Temesvár, 1900.

Temesvári művészek. Délmagyarországi Tört. és Rég. Muzeumtársulat, Temesvár, 1910.

Kataklizma (Berkeszi István első világháborús naplója). Új Aurora (Békéscsaba), 1989. (kéziratos munkájának kiadása a halála után)

Numizmatikai művei: Délmagyarország éremleletei. Temesvár, 1908.

Temesvár emlékérmei. Történelmi és Régészeti Értesítő. (24) 1908. 130-138.

Múzeumunk papírpénzgyűjteménye. Tört. Rég. Ért. (24) 1908. 130–138.

Bánsági kincskeresők a XVIII. században. Tört. Rég. Ért. (25) 1909. 145–148.