Heraldikai lexikon/Bisztriczey László

Bisztriczey László ( -1788[szijarto.web.elte.hu/ogy.xls]), levéltáros. Horvátországi családból származott. A felesége Király Anna Borbála. 1757. 8. 26-án birtokadományt kaptak Mária Teréziától Nemesköveskálra.[1][2][3]

Kancelláriai járulnok (1745-1747; MOL A 79 1. köt. 4. p.), kancelláriai adjuntus registrator (1747-1763; uo.), kancellária vice regisztrátor (1763-1767; uo.), kancelláriai titkár és regisztrátor (1767-1785; uo.), egyben az Illír Deputáció titkára.[szijarto.web.elte.hu/ogy.xls] A Magyar Kancellária iktatóhivatalának tisztviselője (1757),[4] kancelláriai titkár és a királyi levéltár (Archivum Regni) levéltárosa (1784),[5] a Szent István Rend heroldja (1777-1785).[6] 1785-ben vonult vissza.[szijarto.web.elte.hu/ogy.xls] (MOL A 79 1. köt. 4. p.)

1763-ban ő volt Dr. Mulartz és neje végrendeleti alapítványának egyik végrehajtója. [7] 1768-ban címerfelügyelőként ő hagyta jóvá Bárdosy János címerkérő folyamodványát. Fennmaradt az ex librise.

1779-ben herold 196., 430. l.. 1780-ban herold 185. l. 1784-ben még a Sz. István rend heroldja, királyi tanácsos, magyar királyi udvari titkár és regisztrátor, lakhelye Weihburggasse Lilienfelderhof 940. 170.

1784-ben Révai Miklós (1750-1807) valószínűleg neki, a jóbarátjának (akit a leveleiben mindig Atyám Uramnak” szólított) küldte meg a felállítandó Magyar Nyelvmûvelõ Társaság alapszabályának tervét.[8] 1785-ben "kínos feltűnést keltett Bécsben, hogy egy névtelen röpirat Verbeserungs-Anstalten címen II. Józsefnek a mo-i kerületi biztosokhoz intézettszigorúan bizalmas utasításait hozta nyilvánosságra…kiderült, hogy…~ magyar kancelláriai írnok [titkári rangban lévõ regisztrátor] másoltatta le...hasonló módon más kiadványokkal is igyekezett a nemesi mozgalmat támogatni." (Kosáry Domokos: Mûvelõdés a XVIII. századi Magyarországon. Bp. 1983. 528.) Miután ez kiderült, börtönben halt meg.[9]