Heraldikai lexikon/Egymás felé forduló

Névváltozatok:
szemközt álló (Nagy III. 103.), két befelé néző (Gudenus I. 43.), szemközt ágaskodó (Uo. 46.), szemközt fordított (Bárczay 126.), egymás felé ugró (Reiszig, Szabolcs 515.[1]), szembenálló (Reiszig, Torontál 542. [2]), egymás ellen szökő (Csergheő ArchÉrt. 1888/2. 134.[3]), két lábon álló oroszlán [1886-ból], marakodó két holló (mindkettő: Takács Miklós ArchÉrt. 1993. 59.[4]), egymással szembehelyezett (Kövér Béla ArchÉrt. 1905. 156.[5])

fr: adorsé, affronté, en: affronter, de: gegeneinandergekehrt, zugewendet, la: ad situm spectant, frontem obvertentes, cs: přivrácené
Rövidítések

Címerhatározó/Névery címer

Egymás felé forduló, olyan címerképek, melyek egymással szemben állnak. Az emberek pl. az arcukkal, az oroszlánok az orrukkal, a holdak a szarvukkal fordulhatnak egymás felé. A halak a fejükkel és a farkukkal egymás felé néznek, a hátukkal egymástól kifelé fordulnak. Kedvelt címerművészeti póz, ha a pajzsban két címerállat szerepel. Az ilyen címerábrák általában cölöpös helyzetűek a pajzsban.

Ennek a póznak többféle változata is lehet. Pl. az oroszlánok a testükkel egymás felé fordulnak, da a fejükkel szembenéznek a külső szemlélővel (egymás felé forduló-szembenéző). Ez a póz a pajzstartóknál gyakori. Ide sorolhatók más hasonló pózok is.

Az osztás felé forduló (de: gegen die Teilung gekehrt), olyan több mezőre tagolt pajzsban található címerképek, elsősorban állatok, melyek hátukkal a pajzs széle felé fordulnak, arcukkal pedig a pajzs belseje felé, azaz a különféle mezőkben elhelyezett címerképek kölcsönösen egymásra néznek. Ez a póz részben a heraldikai udvariasság következménye is lehet. Ellentéteként a tagolástól elforduló kifejezést lehet alkalmazni, amikor minden mező címerképe a pajzs szélei felé néz, azaz háttal fordulnak egymásnak.

Az egyfelé forduló (de: gleichwendet), olyan címerképek, melyek ugyanazon pajzsszél felé néznek. Pl. az össze oroszlán jobbfelé néz a pajzsban. Ezt a megkülönböztetést csak akkor kell megemlíteni a címerleírásban, ha pl. a mezőben az egyik csoport oroszlán jobbra a másik (vagy a másik csoport medve) balra néz.