Heraldikai lexikon/Genealógiai Füzetek

H E R A L D I K AGenealógiai Füzetek

A Genealógiai füzetek Kolozsváron megjelenő családtörténeti folyóirat volt. Címereket és leszármazási táblákat is közölt. Szerkesztette Sándor Imre és Sebestyén József. Összesen XII évfolyama jelent meg (Kolozsvár, 1908-1914). Főleg erdélyi családok történetével foglalkozott, genealógiai táblákkal, összeírásokkal, lustra-jegyzékekkel illusztrálva a családtörténeti cikkeket. Minden füzethez részletes névmutatót közölt.