Címerhatározó/Hammer címer

Gyűrűk 14. századi leletegyüttesekbõl
13. századi női bronzgyűrű a rékavári (Mecseknádasd) ásatás anyagából
14. századi pecsétgyűrűk a körmendi leletből

Névváltozatok:
pecsétes ujjgyűrű (Millekker Bódog ArchÉrt. 1903. 96.[1]), pecsétnyomó gyűrő (<1642> Esterházy P. Harm. cael. 1. könyv, 39.), annulus ſignatorius vel ſigillaris: petsét nyomó gyǘrǘ (Pápai/Bod 49.), imprimere ſigilla annulo (Cic[ero]): meg-petsételni gyǘrǘvel (uo. 321.), signatorius annulus: petsétes gyǘrǘ (uo. 565.)
Rövidítések

A pecsétgyűrű személyes használatra szolgáló díszgyűrű, ezért a legkisebb a hitelesítő ereje. Általában leegyszerűsített ábrát tartalmaz. Vannak köztük jó, letisztul formájú és gyenge minőségű vésetek is. A tulajdonost jelölhetik kezdőbetűk vagy körirat. Néha a felirat nincs összefüggésben a petéttulajdonos személyével vagy mágikus vagy vallási formulát tartalmaz. Drugeth Fülöp nádor arany pecsétgyűrűjének abroncsára, mely a székesfehérvári bazilika romjai közt került elő, a háromkirályok nevét vésték fel (ami ugyancsak egy mágikus, bajelhárító felirat). A leggyakoribbak azonban a felirat nélküli, puszta pecsétképes gyűrűk. Ezek motívumai az Árpád-korban lehetnek a pénzekről átvett képek, különféle gótikus szimbólumok, egyszerű (heraldikai) jelképek (liliom, kettős kereszt, sas, lándzsa, oszlop, pajzs stb.).