Címerhatározó/Miklós címer

(Miklós címer szócikkből átirányítva)

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Miklós családok címerével foglalkozik.


csehérdfalvi Miklós alias Kissolymosi

szerkesztés

 

Csehérdfalvi Miklós alias Kissolymosi Ferenc címere 1643

  • Irodalom:

[1]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Miklós 1654

szerkesztés

 

Miklós Mihály 1654. augusztus 18., Ebesfalva III. Ferdinánd nemesség és címer általa: testvére Balázs, atyafiai Geröcs György, annak felesége Kovács Margit, gyermekei Ilona, Dorottya

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések


Miklós 1659

szerkesztés

 

I. Lipót magyar király latin nyelvű címeres nemesi levele a Borsod vármegyei Miklós Mártonnak és családjának.

A díszes pergamenoklevél első levelének verso-ján a nemesi címer díszesen festett, aranyozott, egészoldalas művészi ábrázolása látható: ovális keretben kék alapon zöld téren vörösruhás magyar katona áll, a bal keze csípőre téve, jobb kezében kardot tart, melyre egy török fej van tűzve. A sisakdísz koronából kinövő arany oroszlán, a bal mancsát előre nyújtja, a jobbjában kardot tart, melyre török fej van tűzve. A sisaktakaró kék-arany és vörös-ezüst. Az ovális keret tetején a birodalmi címer és korona látható.

Az utolsó levélen az oklevél kihirdetéséről beszámoló megjegyzés olvasható, Borsod vármegye levéltárnoka, valamint Szelepchényi György kalocsai érsek aláírásával.

6 pergamenlevél, kelt Vienna Austriae, 1659. III. 3. Háromszínű zsinórral átfűzött vörös bársonykötésben, kék és sárga szalagokkal. (Katalógus: A Központi Antikvárium 84. aukciója, 2002. május 17., Budapest V. Múzeum körút 13-15.)

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

miklósvári Miklós

szerkesztés

 

A miklósvári Miklós család kézzel festett családfája. A fa gyökerénél a család címere, valamint a Szent Korona és egy kard látható, ami utalás arra, hogy a hagyomány szerint a család ősapja, Miklós ispán (1020-1081) volt Béla herceg tanácsadója, amikor a korona és a kard között kellett választania.

A családi hagyomány valószínűleg legenda, miszerint őse Miklós comes, I. Béla király tanácsnoka, akinek az utódai a tatárjárás után Erdélybe költöztek. A család szerint Zabolai Miklós János (1506) erdélyi hadvezér volt, akinek leszármazója Zabolai M. Gergely (†1640) Nógrád és Borsod vármegyékben szerzett birtokot. János (†1670) Borsod és Békés vármegyékben birtokos. A család tagjai közül fia, Márton kezdi először viselni a miklósvári előnevet. A nemeslevélben szereplő Vincze Margit után úgy tűnik ismét megházasodott, feleségül vette uszfalvi Usz Katát (de genere Tekule), aki révén több birtokot megörökölt. (Ugyanakkor fiuk, István neje Usz Janka, ifjabb Mártoné Usz Erzsébet.)

A Miklós-család I. Lipóttól 1659.máj.3-án nyert címeres nemeslevelet: M. Márton, felesége Vincze Margit és testvére, M. János. Kihirdette 1661.ápr.8-án Borsod vármegye. Címer: kék pajzsban zöld földön vörös ruhás, zöld nadrágos, veres kalpagos és kócsagtollas vitéz jobbjában kivont kardot tart, melyre levágott török fő van tűzve. Sisakdisz: növekvő oroszlán törökfejes karddal. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

Miklós Béla 1906-ban kamarási címért folyamodott és ennek érdekében igazolta a származását. [3]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések


soófalvi Miklós

szerkesztés

 

Soófalvi Miklós Miklós és János 1678. február 12., Fogaras vára Apafi Mihály nemesség és címer

F 141 Cista dipl. ad 5762/1807

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[4]

Rövidítések

---

eörszigethy Miklós

szerkesztés

 

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs