Heraldikai lexikon/Póz

(Póz szócikkből átirányítva)

Névváltozatok:
sablonos helyzet (Orosz Ernő 1906, előszó), állás: felemelkedő állásban; egyenes állásban (Jakab-Szádeczky 1901. 319.; 324.), helyzet, testtartás

en: attitude
Rövidítések

A póz helyzethez hasonlóan a címerábrák megkülönböztető jegyei közé tartozó specifikus heraldikai tulajdonságok összefoglaló megnevezése. Vannak olyanok, melyek benne foglaltatnak a címerábra terminológiájában, ezért a címerleírásban nem kell megemlíteni, és vannak olyanok, melyek eltérnek a szokványostól, ezért a címerleírás is külön megnevezi.

A póz a címerábra testtartását (en: posture) vagy irányát (en: inclination) jelenti. A legtöbb címerkép álló helyzetben fordul elő a címerben. Ezt a leírásban nem kell külön megemlíteni. (Az angol heraldikában meg kell említeni, ha harántpólyán vagy balharántpólyán fordul elő.) A póz megadása akkor szükséges, ha azt tisztázni kell (pl. balra néző oroszlán), a címerábra geometriáját írjuk le (pl. cölöpös lándzsa) vagy olyan címertani kifejezéseket használunk, melyek külön névvel neveznek meg egy-egy speciális pózt. Ha pl. a címerábra a pajzs széléből vagy mesteralakból nyúlik ki, meg kell adni a pontos helyzetét (en: position) és pózát (en: attitude). Például "a pajzsfő jobb oldalából harántosan előtörő" (en: issuing from the dexter chief bendwise). Az angol heraldikában külön meghatározzák azt is, hogy miként kell leírni a vadállatok testtartását. 1. Leírjuk a test pózát (bodily attitudes), 2. a fej helyzetét (position of head), 3. a farok állását (inclination of tail).

Lásd még

szerkesztés

helyzet, heraldika, címerleírás, megkülönböztető jegyek