Zilahy Ágnes/Tészták/Gyúrt tészták


Recept mérete: 1698 bájt
A gyúrt tészták.

Magyarország legtöbb részében a gyúrt túrós tésztákat tartják a legjobb és legmagyarabb tésztának és tényleg, ha jó hozzávalóval készítik, igen ízletes étel is, de nem mindenki tudja méltányolni, zsíros és nehéz voltánál fogva.

Nálunk, ha külföldi jeles vendégek érkeznek és azok számára traktát akarnak rendezni, a fő eledel okvetlenül a túrós galuska és a marha vagy borjú pörkölt. Már aztán, hogy ne undorodnék el ilyen ételektől a párizsi gavallér, vagy más elfinnyáskodott ízlésű nemzet fia!

Nem való az ilyen ételt más nemzet fiára disputálni; mindég csodálkoztam rajta, hogy egy magyar gazdasszony miért nem ad süteménynek inkább csigarétest vagy túróst-bélest, sőt olyan kiváló alkalommal a kürtös kalácsot is inkább alkalmas készíteni.

Ezek mind olyan különleges, bár régi, de remek, jó magyar tészták, hogy becsületére válnék akár egy párizsi híres cégnek is. Az olyan vendéglősné, aki 5, sőt több forintot is elkér egy ilyen külföldi vendéglátó vacsora előállításáért, ne restellje a magyar konyha becsületért egy egész délutánon keresztül csiga-rétest vagy kürtös kalácsot gyártani és pedig sajátkezüleg, mert akkor tudom, hogy nem fordítják a fejüket a finnyásan mosolyogva félre az idegen urak.

Mert ezek a tészták nem zsírosak és kellemes ízűek, Már pedig a franciának és a legtöbb külföldi embernek is az kell, hogy zsíros ne legyen, mert a más nemzet fiai jobbára csak a vajas étkeket szeretik.”