Címerhatározó/Baiersdorf címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Baiersdorf család címerével foglalkozik.


erdősi Baiersdorf szerkesztés

Adolf (†1890). Földbirtokos és nagyiparos, 1884 szept. 30-án nyert magyar nemességet. Fia, Emil Sósdon volt birtokos, kinek nemességét 1907 febr. 24-én kelt legfelsőbb elhatározással unokaöccseire, Baiersdorf József Rikárdra és Nándorra is átruházták.[1]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

  • Irodalom:

TEMES VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Néhai Lendvai Miklós anyagának felhasználásával írta: Reiszig Ede dr., a közp. szerk. biz. tagja. In: Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. TEMES VÁRMEGYE[2]

  • Külső hivatkozások:

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs