Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Boronkay család címerével foglalkozik.


boronkai és nezetei Boronkay szerkesztés

 

Boronkay (Boronkai, Nezetei) család már a mohácsi vész előtt birtokos volt Somogyban. Állítólag 1476-ban nyert adományt Pál Boronkára, mely ma településrész Somogyaszaló területén. A török uralom idején a Felvidékre húzódtak, majd a XVIII. század első felében telepedtek vissza, és részbirtokosok lettek Somogyszilben. György 1767-1774 között a vármegye főügyésze volt, és nagy érdemeket szerzett az úrbéri ügyek rendezésében.

A család címere többszöri változáson ment át. A fent említett Ferenc pecsétjein, pajzs dombján nyugvó, koronára támaszkodó, keresztes zászlót tartó, jobbra nyúló kart használt. Az ablakon György címerpecsétje látható, amely kék kerektalpú pajzsban zöld dombon arany koronára könyöklő, jobbról hatágú arany csillagtól, balról ezüst félholdtól kísért jobbra nyúló páncélos kart mutat, mely három ezüst nyilat tart. A sisakdísz a pajzsképet ismétli. A takaró kék-arany, vörös-ezüst. A családnak további címerváltozatai is voltak (kék pajzsban lebegő arany koronán pátriárka, illetve apostoli kettős kereszt).[1]

  • Irodalom:

Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai. Nemesi címerek a Somogy Megyei Levéltár üvegablakain. Kaposvár, 2000. 112-113.[2]

  • Külső hivatkozások:


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs