Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Chinorany (olv. Csinorányi) család címerével foglalkozik.


Leopold Chinorany postamester (posta magister) címere, 1755. máj.

Úgy tűnik, hogy Joan. Chinorány címere megtalálható az Országos Széchényi Könyvtár egyik kéziratában.[1] (Heraldica Hungariae, quibus Descriptiones complurium Scutorum nobilitarium e Libro regio extractorum exhibentur. fol. Pag. 300.)

1632-ben Chinorány István a pozsony vármegyei Alsókorompa (római katolikus) plébánosa. [2] 1677. 4. 28-án Chinorany István bossányi lakos szerepel.[3] 1846-ban Chinorányi Boldizsár nagykanizsai postamester,[4] 1831-ben Nagykanizsán Zala vármegye tábla- és főszolgabírája,[5] ugyanő 1827-ben Zala vármegye szolgabírája, Csinorány Antal Cs. Kir. harmincados.[6] 1845-ben Chinorány Antal varasdi sóhivatali hivatalnok.[7]

A postamesterség a Chinorány családban 200 éven át apáról fiúra szállt. Az első Chinorány István volt, aki 1725 körül halt meg. Őt követte Lipót, majd az I. II. és többi Boldizsár. Az utolsó Chinorány Boldizsár a posta államosításakor kárpótlásul haláláig megkapta a városi posta szállítási jogát. [8]

++++++++++++

Kempelen:

Chinorány.
Czímeres nemeslevelet Mária Teréziától 1755. ápr. 28. C. Lipót kanizsai postamester s gyermekei Antal, Boldizsár és Teréz nyertek. (LR. XLIII/544.) – Vö. N1. III/33., pk. 166.; Siebm. 98.[9]

MCK:

Chinorány. 147. T. 3. Ch. Lipót kanizsai postamester s gykei: Antal, Boldizsár és Teréz 1755. IV. 28. Mária Teréziától nyertek c. n. l. - Kk. XLIII. 544.[10]

  • Irodalom:

[Jacobus Ferdinandus Miller de Brasso:] Catalogus manuscriptorum Bibliothecae nationalis Hungaricae Széchényiano-regnicolaris. Sopron, 1815. 573.[11]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 3. kötet[12][13]

Alapi Gyula szerk.: Magyarország címeres könyve 1. kötet (A-C). Budapest, 1913.[14]

Barbarits Lajos: Nagykanizsa. Magyar városok monográfiája IV. Kiadja a Magyar Városok Monográfiája Kiadóhivatala. Budapest, 1929. 204.[15]

  • Külső hivatkozások:


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs