Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Csepreghy, Csepregi családok címerével foglalkozik.


 

Kempelen:

Czímeres nemeslevelet II. Mátyástól [1608-1619] Cs. Jakab és Imre nyertek. (Hevesm. lt.) – Czímer: kék paizsban hármas zöld halmon oroszlán 3 fehér liliomot tart; sisakdisz: vörös ruhás vitész jobbjában pálmaágat tart; takarók: vörös-arany, kék-arany. – Vö. Orosz 50.; NIf. I/247.

Orosz: Heves várm.:

A levéltárban őrzött eredeti armalist II. Mátyás adta Chiepreghi Jakab és Imretestvérek részére. Dátuma, záradéka olvashatatlan, felső része hiányzik s a festett czímer is le van vágva. A vármegye gyanusnak találta s a levéltárba tétette. Imre fia András fia György nagybátonyi, majd 1762. évben csépai lakos. Czímer: Kék pajzsban 3 zöld halom felett 3 fehér liliomot tartó oroszlán.; sisakdisz: növekvő vörös ruhás magyar férfi zöld pálmaággal kezében; takarók:arany-vörös, arany-kék. (1762. év 75. sz.. 289. jkl.)

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Csepreghy 1637

szerkesztés

Címerük hasonló, mint az Aba nemzetségbeli Gagyi családé.

 

Wappen: Vier Balken. – Kleinod: Zwei aus d. Krone ragende, geharn, geb., gegen einander gekebrte Arme, einen sechsstraligen Stern gemeinsam mit d. Händen haltend.

Dasjenige gleichnamige Geschlecht, welches in Siebmacher Pag. 110 Taf. 86 veröffentlicht erscheint, ist zweifellos, anderer Abstammung.

(Siegel d. d. 1637 mit Init. Des Michael Csepreghy.)

(Siebmacher, Suppl.)

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Csepreghy 1662

szerkesztés

Címereslevele kelt 1662. aug. 14. (Zalamegye lt.)

(Kempelen)

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Csepregi 1663

szerkesztés

 

Siebmacher:

Wappen: In B. auf gr. Berg Adler auf der Linken stehend in der Rechten Schreibfeder haltend. – Kleinod: Gebogener Arm Weizenähren haltend. – Decken: Ohne Farbenangabe.
Adels- u. Wappenbrief v. Mich. Apaffi d. d. Segesvár 24. Febr. 1663 für Johann de Piskolti alias Illyés und Stefan Illyés alias Piskolti und Johann Csepregi.
(R. A. Budapest Gyfv. L. R. XXVII).

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Csepreghy 1665

szerkesztés
 

Czímeres nemeslevelet Lipóttól 1665. ápr. 22. Cs. Gáspár kapott. (Beregm. lt.) Kihird. 1666. jan. 1. Beregmegye. – Czímer: kék paizsban zöld földön griff jobbjában íjat tart. – Vö. NIf. III/148–9.

(Kempelen)

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Csepreghy 1751

szerkesztés

 

Mária Terézia királynétól 1751-ben kapja a következő czimert: a paizs kék mezejében zöld tér fölött szétvetett hátsó lábain oroszlán áll, hátra felkondoritott farkkal, kiöltött piros nyelvvel, első jobb lábával egy kivont kardot tart hegyével lefelé a földet érintve. A paizs fölötti sisak koronájából magyar vitéz emelkedik ki kék dolmányban, arany övvel, fején prémes kék föveg, kezében arany-markolatu kivont pallós látható Adami Scuta Gentil. tom. II.*.

Lakhelyük Bihar, Heves, Pest és Szathmár vármegye. (Nagy Iván)

 

Wappen: In B. auf gr. Boden ein g. Löwe, mit der Rechten einen Krummsäbel mit g. Parirstange mit d. Spitze nach abwärts zu boden stellend. – Kleinod: B. gekleideter Ungar mit g. Gürtel u. pelzbesetzter b. Kucsma, in d. erhobenen Rechten ein Schwert mit g. Parirstange haltend, die Linke in d. Hüfte gestützt. – Decken: bg. – rs.

Ansässig in den Comitaten v. Bihar, Heves, Pesth u. Szathmár.

Adels- u. Wappenbrief v. König Maria Theresia, d. d. 1751 für Michael Csepreghy. (L. R. Nr. 42 Fol. 152).

(Siebmacher)

Czímeres nemeslevelet 1751. jul. 30. Cs. Mihály nyert. (LR. XLII/162. és Pestm. lt.) Leszármazási tábla Pestmegye lt.-ban. – Vö. NI. III/133.; Kősz. 66.; Siebm. 110.; pk. 133.

(Kempelen)

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Csepreghi 1764

szerkesztés

 

Wappen: In R. ein in d. beiden obern Schildesecken v. je einem sechsstrahligen g. Sterne begleiteter, geharnischter, gebogener Arm, in d. Faust ein Schwert mit g. Parirstange haltend. – Kleinod: Der Arm, hier einen Krummsäbel haltend. – Decken: rg. – rs.

Adels- u. Wappenbrief von König Maria Theresia, d. d. 1764 für Carl Csepreghi. (L. R. Nr. 47 Fol. 42).

(Siebmacher)

Czímeres nemeslevelet 1764. máj. 15. Cs. Károly nyert. (LR. XLVII/42.) – Vö. Siebm. 110.

(Kempelen)

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs