Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Csermeny (olv. Csermenyi) család címerével foglalkozik.


Csermeny 1582 szerkesztés

Kempelen:

Baranyai.
Czímeres nemeslevele kihirdettető 1582. A család nemességet nyervén, felvette a Csermeny nevet. – Vö. Rudnay B.: A Csermenyek (Bp. 1909.)

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet [1]

  • Külső hivatkozások:


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs