Címerhatározó/Hatalovics címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Hatalovics család címerével foglalkozik.


Hatalovics címer, 1756.jpg

Hatalovics József, nemesség 1756. febr. Mária Terézia

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs