Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Kissevich (olv. Kisevics) család címerével foglalkozik.


lomniczai Horváth Kissevich szerkesztés

 

Horvát származású család, Szepesben már a XVI.századtól. A család mellékágán Tamás neje Horváth Kissevich Klára. E Tamásnak nagyanyja szintén Kissevich ("Kis Horváth"), ki Erzse névre hallgatott és Teöke Istvánnal nemzette Máriát.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs