Címerhatározó/Kristóffy címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kristóffy család címerével foglalkozik.


csejtei KristóffySzerkesztés

 

csejtei Kristóffy József címere, Ferenc József, 1894

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs