Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Nedeczky ' család címerével foglalkozik.


dunanedecei Nedeczky

szerkesztés
 
DL 71824 – 1515. június 23. A Nedeczky család címere
 
nedeczki Nedeczky Júlia halotti címere, 1795
 
Nedeczky Sándor címere a pozsonyi ferences konvent protocollumából, 1710-1763
 
Nedeczky címer a lesencetomaji templomon
 

"Nedeczky Kristóf, született 1737 ... Hátrahagyta a Nedeczky czimert is, azt, mely koporsóján függött; tehát elég nagy példányban, szinezve. Ezen czimert igy lehet leirni: Ez kék mezöben, zöld pázsiton, egy két hátulsó lábán fennálló, hátulról keresztül nyilazott egész medvét ábrázol. Ezen medve felett van egy pánczél, mely felül a mellnek, alól pedig a hasnak vértezetét képezi; a felsö rész vérpiros gerezdeket mutat; az alsó pedig fehér szövetén arany-abroncs-szijjakkal átövedzett. Ezen pánczél felett van ötágu arany korona; e felett ismét egy egészen keresztül nyilazott medve, mely szinte két hátulsó lábán áll, mint az elébbi. A kék mezönek egyik oldalán, ezüst mezőn be- s lehajló széle növényszerü vérpiros diszítmény, a másik oldalon ugyanilyen diszítmény arany színben, kék mezőn ékesíti a czimert. Ugyanezen czimer, szinezve s nagy alakban, fehér selyem szövetböl diszesitette meghalt Nedeczky András referendarius koporsóját is."

forrás: NEDECZKY GÁSPÁR - A NEDECZKY CSALÁD (1891.)

  • Irodalom:
  • Külső hivatkozások:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs