Címerhatározó/Nemestóthy címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Nemestóthy család címerével foglalkozik.


nemestóti Nemestóthy

szerkesztés

 

A család jelentős szerepet játszott a megye [Somogy] történetében. N. Nemestóthy György, balatonszentgyörgyi lakos az elsők között fizette be a 60 pengőt a levéltár számára.

A család címere kék tárcsapajzsban lebegő arany koronán álló jobbra forduló arany oroszlán, mely jobb első lábával kivont szablyát tart. A rostélyos sisakon lévő arany koronán könyöklő, kivont szablyát tartó páncélos jobb kar látható. A takaró jobbról vörös-arany, balról kék-ezüst. [1]

  • Irodalom:

Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai. Nemesi címerek a Somogy Megyei Levéltár üvegablakain. Kaposvár, 2000. 118-119.[2]

  • Külső hivatkozások:


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs