Címerhatározó/Pest megye címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Pest megye címerével foglalkozik.


Pest vármegye

szerkesztés
 
Pest vármegye legelső pecsétje
 
Pest vármegye első magyar köriratú pecsétje. A királyi kiváltságlevél címlapja után. 1836.

A solti rész a török hódoltság idejéig Fejér vármegye egyik járása volt. A török megszállás után azonban Fejér megye solti székét hozzácsatoltá Pest és Pilis egyesített vármegyékhez. Később a solti szék a Solt megye nevet veszi fel. A hódoltság második felében a megye már mint „Pest Pilis-Solt vármegye” szerepel.

Ettől kezdve a vármegye saját címeres pecsétet használt. Korábban a hiteles kiadmányokat a szolgabírák saját címeres pecsétjükkel látják el. Egy 1658-ból való megyei pecséten még szerepel Wesselényi Ferenc főispán, egyben nádorn a neve is. Ezt a pecsétnyomót használták 1733-ig. Ettől kezdve azonban a pecséten a nádor nevét már nem találjuk.


Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

szerkesztés
 

 

Az 1876-os megyerendezés során jött létre és 1950-ig állt fenn. A helyén ma Pest megye, valamint Bács-Kiskun megye nagyobb része található.

  • Irodalom:


A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs