Címerhatározó/Rottenstain címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Rottenstain család címerével foglalkozik.


Rottenstain címer, 1756.jpg

Rottenstain Ferenc és Ignác címere, 1756. máj. Mária Terézia

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs