Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szobonya család címerével foglalkozik.


Szobonya 1359 (1. sz. változat) szerkesztés

Szobonya János rábaközi alispán és kapuvári várnagy címerének 1. sz. változata.

Címerleírás:

Címerpajzs: ismeretlen. Sisak: csuporsisak. Sisakdísz: három-három gömbbel (két kisebb között egy nagyobb) tűzött bivalyszarvpár. Takaró: hiányzik.

 • Irodalom:

1. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch / Der Adel von Ungarn - Der Ungarische Adel (Szerk.: Csergheő Géza). Nürnberg, 1885-1894. p. 641.

2. Szobonya Gyula: Gyökereink. Mezőhegyes, 2007. Armamentarium 58. ábra.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Szobonya 1359 (2. sz. változat) szerkesztés

Szobonya János címerének 2. sz. változata.

Címerleírás:

Címerpajzs: ismeretlen. Sisak: nagy csöbörsisak. Sisakdísz: három-három gömbbel (két kisebb között egy nagyobb) tűzött bivalyszarvpár. Takaró: ismeretlen, hullámos, ép szélű.

 • Irodalom:

1. Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Magyar Tudományos Akadémia, Bp.1900. - Csoma József: Magyar nemzetségi címerek. Magyar Tudományos Akadémia, Bp. 1903. (A két mű reprint kiadása: Nap kiadó, Budapest, 1995.) -> Ludány nemzetség.

2. Szobonya Gyula: Gyökereink. Mezőhegyes, 2007. Armamentarium 60. ábra.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


födémesi Szobonya 1411 (1. sz. változat) szerkesztés

Födémesi Szobonya Imre barsi alispán címerének 1. sz. változata

Címerleírás:

Címerpajzs: ismeretlen. Sisak: jobbra néző csuporsisak. Sisakdísz: három-három hárslevéllel tűzött bivalyszarvpár. Takaró: hiányzik.

 • Irodalom:

1. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch / Der Adel von Ungarn - Der Ungarische Adel (Szerk.: Csergheő Géza). Nürnberg, 1885-1894. ("Földémesi" címszó alatt, tévesen.)

2. Szobonya Gyula: Gyökereink. Mezőhegyes, 2007. Armamentarium 59. ábra.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

födémesi Szobonya 1411 (2. sz. változat) szerkesztés

Födémesi Szobonya Imre címerének 2. sz. változata.

Címerleírás:

Címerpajzs: ismeretlen. Sisak: nagy csöbörsisak. Sisakdísz: három-három hárslevéllel tűzött bivalyszarvpár. Takaró: ismeretlen, hullámos, ép szélű.

 • Irodalom:

1. Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Magyar Tudományos Akadémia, Bp.1900. - Csoma József: Magyar nemzetségi címerek. Magyar Tudományos Akadémia, Bp. 1903. (A két mű reprint kiadása: Nap kiadó, Budapest, 1995.) -> Ludány nemzetség.

2. Szobonya Gyula: Gyökereink. Mezőhegyes, 2007. Armamentarium 61. ábra.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Szobonya 1610 szerkesztés

MNL OL:

Zegedy de Borosjenő

Y 1 - A Magyar Országos Levéltár Levéltára - Általános iratok - 433/1917. OL szám1610.08.18
Típus I
Kiadó Báthori Gábor | Kolozsvár | 1610.08.18
Sorszám 1z148
Tartalomgazda: MNL OL [1]

Gorzó:

Zegedy János de Borosjeneő és Zobonya Demeter, valamint Makay György de Borosjeneő Bethlen Gábor fejedelemtől 1610 augusztus 8-án Kolozsvarott kelt nemeslevelet kapnak. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1610 -évben Zaránd és 1675 évben Bihar megyében kihirdettetett. Szegedy Bálint és fia nagykárolyi lakosok nemesi igazolása.

 • Irodalom:

Gorzó Bertalan: Szatmárvármegye nemes családjai (Nagykároly, 1910. 139.[2]

 • Külső hivatkozások:

nagycsebi Szobonya szerkesztés

Sok pecsét maradt fenn nagycsebi Szobonya László teljes aláírásával vagy anélkül 1637-ből.

Címerleírás:

Címerpajzs: kék mezőben zöld, nagy hármas hegyen könyöklő páncélos kar, melynek öklén egy madár ül. Sisakdísz: koronán ülő páncélos kar a madárral. Takaró: kék-arany.

 • Irodalom:

1. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch / Der Adel von Ungarn - Der Ungarische Adel (Szerk.: Csergheő Géza). Nürnberg, 1885-1894. p. 641.

2. Szobonya Gyula: Gyökereink. Mezőhegyes, 2007. Armamentarium 64. ábra.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Szobonya 1789 szerkesztés

Szobonya István egy 1789. július 1-én készült okiratban Abaúj megyei Kér, valamint Zemplén megyei Cselej birtokáról nyilatkozik és aláírását címeres pecsétjével hitelesíti.

Címerleírás:

Címerpajzs: koronán könyöklő kar hajlata fölött lebegő madár. Sisakdísz: ugyanaz. Takaró: ismeretlen.

 • Irodalom:

1. Abauj-Torna vármegye Levéltárának 1944. március 8-án kelt 55/1944. sz. irata. (Másolat [la] Szobonya Gyula lt.-a, Mezőhegyesen)

2. Szobonya Gyula: Gyökereink. Mezőhegyes, 2007. Armamentarium 65. ábra.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


nagyendrédi és födémesi Szobonya szerkesztés

A Szobonya József prédikátor prédikátor által 1830-ban használt címer, melynek leírását Kempelen mint a kihaltnak vélt nagyendrédi és födémesi ág címerét közli.

Véleményem [Szobonya Gyula] szerint inkább a kiterjedt (és már a 14.-15. századfordulón létrejött) nagyendrédi és födémesi ág egyik címerváltozatának kell tekinteni, mely Szobonya V. István hőstettére utal, mi szerint 1664. július 19-én a lévai csatában - miután parancsnoka hősi halált halt - átvette a Koháry huszárezred irányítását, visszafordította a menekülő huszárokat és döntő csapást mért velük a törökre.

Címerleírás:

Címerpajzs: kék mezőben lebegő koronán könyöklő páncélos kar törökfejes kardot tart; a pajzsfőben jobbról nap, balról félhold. Sisakdísz: koronán könyöklő páncélos kar karddal. Takaró: kék-arany.

 • Irodalom:

1. Kempelen Béla: Magyar nemes családok. Budapest, 1931. p. 199.

2. Boravszky Samu (szerk.): Magyarország vármegyéi és városai - Magyarország Monográfiája, Bars vármegye. Apolló Irodalmi Társaság, Budapest.

3. Nagy Iván: Magyarország családai. Arcanum Adatbázis Kft, Budapest. CD-n.

4. Szobonya Gyula: Gyökereink. Mezőhegyes, 2007. Armamentarium 63. ábra.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Szobonya 1938 szerkesztés

Szobonya István gombosi lakos (Bogojevo, Szerbia) lakos pajzspecsétjének rajza 1938-ból.

Címerleírás:

Címerpajzs: lebegő koronán könyöklő páncélos kar törökfejes kardot tart; a pajzsfőben jobbról nap, balról félhold, középen a kard alatt csillag. Sisak, sisakdísz és takaró: hiányzik.

 • Irodalom:

1. Szobonya Gyula: Gyökereink. Mezőhegyes, 2007. Armamentarium 62. ábra.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

http://gombosportal.de/modules/coppermine/albums/userpics/10003/normal_pcmancimer.JPG Külső hivatkozások:


Szobonya 1628 szerkesztés

A család 1628. okt. 5-én II. Ferdinánd által adományozott armalisban nemesittetett meg, mely 1629. évben hirdettetett ki Eperjesen.

Czimere: kék (?) paizsban zöld alapon két egymással szemben álló madár, a közöttük álló kétágu virágot csipkedi. - Sisakdísz: Nyitott szárny. - A család XVIII. században költözik át Beretre, hol a mult század végén József, Puky Borbálát 549 nőül vevén, a közsorsból kiemelkedik, fia Antal ügyvéd s Abaujvármegyének elős alügyésze volt.[3]

Szobonya András és utódai egy Bécsben, 1628. október 5-én kelt címereslevéllel kaptak nemességet és címert II. Ferdinándtól. Az okiratot 1629-ben hirdették ki Eperjesen.

Címerleírás:

Címerpajzs: kék mezőben zöld alapon két egymással szemközt álló madár a köztük álló kétágú virágot csipkedi vagy tartja. Sisakdísz: nyitott szárny. Takaró: ismeretlen.

 • Irodalom:

1. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch / Der Adel von Ungarn - Der Ungarische Adel (Szerk.: Csergheő Géza). Nürnberg, 1885-1894. p. 641.

2. Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Magyar Tudományos Akadémia, Bp.1900. - Csoma József: Magyar nemzetségi címerek. Magyar Tudományos Akadémia, Bp. 1903. (A két mű reprint kiadása: Nap kiadó, Budapest, 1995.) p. 570.

3. Abauj-Torna vármegye Levéltárának 1777. október 6-án kelt tanúsítványa a náluk őrzött címereslevélről (eredeti példány [la] Szobonya Gyula lt.-a, Mezőhegyes.)

4. Szobonya Gyula: Gyökereink. Mezőhegyes, 2007. Armamentarium 67. ábra.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

"buzafalvi" Szobonya szerkesztés

Szobonya. (Buzafalvi). Ez ősrégi, - a Ludány nemzetségből származó család, a XV. században volt birtokos a megyében, előnevét is e megyében fekvő Buzafalváról irta. - Kihalt.[4]

A szakirodalmi adatok arra utalnak, hogy az ősi buzafalvi Szobonya ág - amely Búzafalva (korabeli helyesírása szerint: Buzafalva) településről kapta nevét - kihalt.

A buzafalvi nemesi előnév újrafelvételére irányuló első törekvések Szobonya Józsefnél (1793), Borbála nevű lányánál (Szikszay József neje) és Józsefnek Antal nevű fiától született unokájánál, Sándornál érhetők nyomon. E személyek azonban az 1628-ban címereslevelet kapott Szobonya András leszármazottai. Címerük is erre utal. Ezek alapján a nemesi előnév használatának jogossága igazolásra szorul.

Címerleírás:

Címerpajzs: kék mezőben zöld alapon két egymással szemközt álló madár a köztük álló háromágú virágot csipkedi vagy tartja. Sisakdísz: koronán álló nyitott szárnypár. Takaró kék-vörös.

 • Irodalom:

1. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch / Der Adel von Ungarn - Der Ungarische Adel (Szerk.: Csergheő Géza). Nürnberg, 1885-1894. p. 641.

2. Szobonya Gyula: Gyökereink. Mezőhegyes, 2007. Armamentarium 66. ábra.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs