Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Tevely család címerével foglalkozik.


ádázteveli Tevely

szerkesztés

 

Veszprém megyéből származó régi család, az itt található Adász-Tevel helységről vette előnevét. Sopron és Vas megyékben is voltak birtokaik. Somogyba a Tallián és a velük rokon Dessewffy családokba való beházasodással kerültek. Nemességüket 1843-ban hirdették itt ki, de Tevely László már 1826-ban esküdtje volt megyénknek. A legrégebbi és legnagyobb somogyi pénzintézet, a Somogymegyei Takarékpénztár Rt huszadik század eleji sikereiben nagy szerepe volt Tevely Béla vezérigazgatónak, aki a Somogyvármegyei Gazdasági Egyesület pénztárnoka is volt.

A család címere: kék csücsköstalpú pajzsban zöld hármas halom közepén balra fordult, szétterjesztett szárnyú, csőrében ágat tartó fehér színű galamb áll. A rostélyos sisak felett lévő koronán a pajzsban szereplő címerkép látható. A takaró jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst.[1]

  • Irodalom:

Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai. Nemesi címerek a Somogy Megyei Levéltár üvegablakain. Kaposvár, 2000. 88-89.[2]

  • Külső hivatkozások:


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs