Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Thassy család címerével foglalkozik.


miskei és monostori Thassy

szerkesztés

 

Heves megyéből származó család, amely 1618. március 16-án nemesíttetett meg az agilis {„félnemes", azaz anyja nemes, apja nem) Thassy György, Mihály és Benedek testvérek személyében. Thassy Ferencet 1719-ben vármegyénk büntető és polgári ügyekben fiskálisként alkalmazta, ő lett az első tisztiügyészünk. A Dávodi Bakó családba beházasodván Nemesviden és Szakácsiban lettek birtokaik, majd Drávatamásiban, Gárdonyban és Miklósiban is. A későbbiekben több fontos megyei hivatalt is viseltek. Címeres levelüket levéltárunk őrzi, mely álladó kiállításunkban megtekinthető.

A család címere: csücsköstalpú pajzs kék mezejében fiókáit saját vérével tápláló jobbra fordult fehér színű pelikán látható. A csőrsisakon lévő koronán jobbra fordult, fehér színű pelikán áll, amely felemelt jobb lábával három fehér liliomot tart. A takaró jobbról vörös-arany, balról kék-ezüst.[1]

  • Irodalom:

Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai. Nemesi címerek a Somogy Megyei Levéltár üvegablakain. Kaposvár, 2000. 124-125.[2]

  • Külső hivatkozások:


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs