Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Véssey család címerével foglalkozik.


vései Véssey szerkesztés

 

Törzsökös somogyi család, mely már a Hunyadiak kora óta birtokolta az előnevüket adó Vése helységet. A reformáció idején a lutheránus vallást választották, emiatt - vallásazonosságot keresvén - főleg a megyén kívül házasodtak. Családi kapcsolatok híján, illetve amiatt, hogy a XVIII. század közepéig általában csak egy-egy férfi tagja élt, a megye közéletében alig szerepeltek. A XIX. századtól azonban egyre több tisztviselőt adtak Somogynak, és birtokaik száma növekedett, többek között Szőkedenccsel, Felsőzsitvával és a hozzá tartozó Szőcsénypusztával, ahol hitbizományi uradalmat hoztak létre. A család nagy ügyszeretettel irányította és alázattal szolgálta a református egyházmegyét.

Címerük: kék kerektalpú pajzsban zöld mezőn lábait támadásra előrenyújtó jobbra fordult kétfarkú arany oroszlán áll. A rostélyos sisakon lévő koronán a címerkép ismétlődik. A takaró jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst.[1]

  • Irodalom:

Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai. Nemesi címerek a Somogy Megyei Levéltár üvegablakain. Kaposvár, 2000. 60-61.[2]

  • Külső hivatkozások:


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs