Címerhatározó/Velcsiczky címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Velcsiczky család címerével foglalkozik.


Apáthy másként Velcziczky szerkesztés

Csánky:

Apáti. Villa Trensciniensis Sancti Ypoliti. (1113: Fejérpataky Kálmán kir. oklv. 59.) Poss. Apaty. (1378: Dl. 6538.) Poss. Apati ante Trenczinium. (1410: Dl. 9694.) Apathy. (Családnévben, 1412: Dl. 9926., 1417. V. 3: Múz. T. a.) – A zobori apátság birtoka volt, melyet sokáig zálogban bírt a Velcziczky-család, melyet innen Apáthy-nak is neveztek. – Ma Vágapáti, Opatovce, Trencséntől dny.-ra.

Kempelen:

Apáthy. Ily nevü család Nyitramegyében is előfordul; legelább az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor e megyében találjuk Mártont és Andrást.

  • Irodalom:

Csánky Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. IV. kötet. Trencsén vármegye.

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. I.


Külső hivatkozások:Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs