Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Vermes család címerével foglalkozik.


budafalvai Vermes szerkesztés

 

Pozsony vármegyéből származó régi nemesi család, mely Budafalvai Beten fiától, Pétertől számította eredetét. Ottokár cseh király elleni harcban kitüntette magát, ezért IV. László király nemességgel jutalmazta. A család 1356-ban szintén kapott királyi megerősítő levelet. Somogyban Drávafokon, illetve az egykor ide tartozó Turbékon és Zsibóton voltak birtokaik. Vermes Györgynek nagy szerepe volt a szigetvári kórház létrehozásában, Vermes Dezső pedig tiszteletbeli főszolgabírája lett 1930-ban a kaposvári járásnak.

A család címere: kék kerektalpú pajzsban zöld talajon lévő koronán páncélos jobb kar könyököl, mely kivont szablyát tart. A rostélyos sisak koronája fölött két kiterjesztett természetes színű sasszárny között hatágú arany csillag ragyog, fölötte kereszt látható. A takaró jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst. [1]

  • Irodalom:

Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai. Nemesi címerek a Somogy Megyei Levéltár üvegablakain. Kaposvár, 2000. 136-137.[2]

  • Külső hivatkozások:


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs