Heraldikai lexikon/Felségcímer

A felségcímer a hagyományos címertani felosztásban egy ország uralkodójának vagy valamilyen szuverén fejedelemnek a címere, aki valamely terület fölött gyakorol hatalmat. A felségiség, azaz a szuverenitás kifejezője. A felségcímert az államcímertől eltérően csak egy adott uralkodó viseli az állam- vagy a tartmányi címer mellett.

Névváltozatok:
fölségi címer (Bárczay 4.)
fr: armoiries de souveraineté, armoiries de domaine, de: Majestätswappen, Suverenitätswappen, Herrschaftswappen
Rövidítések

Az uralkodó területi hatalmát fejezi ki. A felségcímer nagyrészt megegyezik az államcímerrel, de a felségcímerben nagyobb hangsúlyt kap az uralkodó címere. Mivel egyfajta személyi címerről van szó, mely nem öröklődik apáról fiúra, uralkodó- vagy dinasztiaváltás esetén az új király korábbi személyes címerét felcseréli a felségcímerrel. Az angol uralkodók mindegyike új felségcímert vesz fel, amikor trónra lép, amely így az ő személyes felségcímere lesz. A felségcímer megfelelője a felségpecsét.

Lásd mégSzerkesztés

családi címer