Kertészet/Tünethatározó/Szilva

A lap mérete: 15721 bájt

Kertészet

Szilva

Tünethatározó Nem fertőző betegségek Baktériumos betegségek Fitoplazmás betegségek Gombabetegségek Peronoszpórafélék Fitoftorás betegségek Pythium nemzetség A vírusos betegségekről Vírusos betegségek Kártevők
Szilva kártevői


 1. Kertészet/Tünethatározó/Szilva agrobaktériumos gyökérgolyvája
 2. Kertészet/Tünethatározó/Szilva fómás betegsége
 3. Kertészet/Tünethatározó/Szilva lisztharmata
 4. Kertészet/Tünethatározó/Szilva monilíniás betegsége
 5. Kertészet/Tünethatározó/Szilva sztigminás betegsége
 6. Kertészet/Tünethatározó/Szilva tafrinás ágsöprűsödése
 7. Kertészet/Tünethatározó/Szilva tafrinás gyümölcstorzulása
 8. Kertészet/Tünethatározó/Szilva törpülése
 9. Kertészet/Tünethatározó/Szilva verticilliumos hervadása
 10. Kertészet/Tünethatározó/Szilva vonalas mintázottsága
 11. Kertészet/Tünethatározó/Szilvahimlő
 12. Kertészet/Tünethatározó/Szilvarozsda
 13. Kertészet/Tünethatározó/Himlőbetegség Plum pox potyvirus (PPV)
 14. Kertészet/Tünethatározó/Tafrinás betegség Taphrina pruni, T. insititiae
 15. Kertészet/Tünethatározó/Polisztigmás levélfoltosság Polystigma rubrum / Polystigmina rubra

Gyökérzet:

 1. Kertészet/Tünethatározó/Szilva agrobaktériumos gyökérgolyvája
 2. Kertészet/Tünethatározó/Cserebogár

Törzs, ág, vessző:

 1. Kertészet/Tünethatározó/Baktériumos rákosodás és elhalás;
 2. Kertészet/Tünethatározó/Szilvakéreg-gubacsatka (Aceria phloeocoptes)
 3. Kertészet/Tünethatározó/Pajzstetvek (Coccoidea):
 4. Kertészet/Tünethatározó/Akácpajzstetű (Parthenolecanium corni),
 5. Kertészet/Tünethatározó/Szilvapajzstetű (Eulecanium prunastri),
 6. Kertészet/Tünethatározó/Kaliforniai pajzstetű (Quadraspidiotus perniciosus).

Rügy, hajtás:

 1. Kertészet/Tünethatározó/Baktériumos rákosodás és elhalás
 2. Kertészet/Tünethatározó/Lepkefélék/Sodrómolyok
 3. Kertészet/Tünethatározó/Sárga szilva-levéltetű
 4. Kertészet/Tünethatározó/Pókhálós szilvamoly
 5. Kertészet/Tünethatározó/Amerikai fehér szövőlepke

Levél:

a) betegségek:

 1. Kertészet/Tünethatározó/Baktériumos rákosodás és elhalás
 2. Kertészet/Tünethatározó/Szilvahimlő (Plum pox vírus)
 3. Kertészet/Tünethatározó/Monilínia (Monilinia laxa)
 4. Kertészet/Tünethatározó/Szilvarozsda (Tranzschelia pruni-spinosae, Tranzschelia discolor)
 5. Kertészet/Tünethatározó/Tafrina (Taphrina pruni)
 6. Kertészet/Tünethatározó/Klaszterospóriumos levéllyukacsosodás
 7. Kertészet/Tünethatározó/Szilva polisztigmás levélfoltossága (Polystigma rubrum)
 8. Kertészet/Tünethatározó/Sztigmina (Stigmina carpophila)

b) kártevők:

 1. Kertészet/Tünethatározó/Hamvas szilvalevéltetű (Hyalopterus pruni)
 2. Kertészet/Tünethatározó/Sárga szilvalevéltetű (Brachycaudus helichrysi)
 3. Kertészet/Tünethatározó/Levélbarkók (Phyllobius spp.)
 4. Kertészet/Tünethatározó/Cserebogarak ((Melolonthidae))
 5. Kertészet/Tünethatározó/Téli araszolók (Geometridae)
 6. Kertészet/Tünethatározó/Sodrómolyfélék (Tortricidae):
 7. Kertészet/Tünethatározó/Szilvamoly (Coccyx funebrana),
 8. Kertészet/Tünethatározó/Keleti gyümölcsmoly (Coccyx molesta),
 9. Kertészet/Tünethatározó/Pókhálós molyfélék (Yponomeutidae)
 10. Kertészet/Tünethatározó/Pókhálós szilvamoly (Hyponomeuta padellus);
 11. Kertészet/Tünethatározó/Szilvalevél-gubacsszúnyog (Putoniella marsupialis);
 12. Kertészet/Tünethatározó/Csonthéjasok szövődarazsa (Neurotoma nemoralis);
 13. Kertészet/Tünethatározó/Fekete szilvadarázs (Hoplocampa minuta),
 14. Kertészet/Tünethatározó/Sárga szilvadarázs (Hoplocampa flava);
 15. Kertészet/Tünethatározó/Atkák (Acari):
 16. Kertészet/Tünethatározó/Csonthéjasok levélatkája (Phyllocoptes fockeui),
 17. Kertészet/Tünethatározó/Szilvalevél-gubacsatka (Eriophyes padi),
 18. Kertészet/Tünethatározó/Szilvatakácsatka (Schizotetranychus pruni),
 19. Kertészet/Tünethatározó/Piros gyümölcsfa-takácsatka (Panonychus ulmi).

Bimbó, virág:

 1. Kertészet/Tünethatározó/baktériumos rákosodás és elhalás

Termés:

 1. Kertészet/Tünethatározó/Glomerellás gyümölcsrothadás
 2. Kertészet/Tünethatározó/Moníliás gyümölcsrothadás
 3. Kertészet/Tünethatározó/Szilvamoly
 4. Kertészet/Tünethatározó/Darazsak
 5. Kertészet/Tünethatározó/Almamoly
 6. Kertészet/Tünethatározó/Sodrómolyok


Sablon:Forrás: Magyar Wikipédia:, Szilva, 2011. március 14., 03:30 (CET)

A szilva vonalas mintázottságaSzerkesztés

Vírusos betegség Lásd: Az őszibarack vonalas mintázottsága

=

A szilva törpüléseSzerkesztés

A betegséget először 1936-ban az USA-ból közölték, Európában az 1950-es évek elején figyeltek fel rá. Magyarországon a betegség az 1970-es években már gyakori volt. Jelenleg a betegség a világon általánosan elterjedt, jelentős terméskiesést eredményez.

A betegség a Cerasus, Amygdalus, Armeniaca,Persica és Prunus fajokon fordul elő. A szilvafajták közül különösen az Olasz kék fogékony.

A növényekre a keskenylevelűség jellemző. E leveleken klorotikus gyűrűsfoltosság is észlelhető. Néhány szilvafajtán ritkán törpenövés is megfigyelhető. A gyümölcsök rosszul kötődnek, az érett gyümölcsök íztelenek.


Lásd: A cseresznye és a meggy klorotikus gyűrűsfoltossága.A szilva agrobaktériumos gyökérgolyvájaSzerkesztés

Lásd: Az alma agrobaktériumos gyökérgolyvája


A szilva tafrinás gyümölcstorzulásaSzerkesztés

Gombás betegség Kórokozó. Taphrina pruni (Fuck.) Tul.Exoaszkuszos gomba. Az exoaszkuszban aszkokonídiumok is fejlődnek. A betegség szilván, ringlón, kökényen, májusfán és törpemandulán fordul elő.

A betegség már a XVI. századi leírásokban szerepel, kórokozóját azonban csak 1860-ban közölték. A betegség a hazai kertészeti szakirodalomban is régóta ismert. A korábban jelentősnek tartott betegség jelenleg inkább a csapadékban gazdagabb országrészeken, helyenként fordul elő. A betegséget a szilva táskásodásának, boszorkányszilvának, birtyókának, végső gyümölcstünete, vagyis ráncossága alapján pedig bábaszilvának nevezik.

A gyümölcsön mutatkoznak leggyakrabban a tünetek. Más növényrészeken ritkán figyelhetők meg. A gyümölcsön először apró, sárgászöld kiemelkedések láthatók. Ezek összeolvadva a gyümölcs nagy részére kiterjednek. Később a gyümölcs megnagyobbodik, kissé begörbül. Sárgásbarna felületén szürkésfehér exoaszkuszbevonat jelenik meg. A gyümölcs rágós és íztelen. A gyümölcsöt kettévágva a magház nagy része üres, a csonthéj hiányzik, csupán satnya mag található. A gyümölcs végül összeráncosodik vagy elrothadva lehullik.

A fertőzési források a beteg gyümölcsök, de a kórokozó a veszszők felületén is fennmaradhat. Az áttelelésben döntő szerepük az aszkokonídiumoknak, kisebb mértékben pedig az aszkospóráknak van. Az aszkokonídiumok már a nyár folyamán és az enyhe téli napokon sarjadzással folyamatosan jönnek létre. Tavasszal, a virágrügyek pattanásától a gyümölcs kötődéséig az aszkokonídiumok fertőznek. A gyümölcsben a kórokozó micéliuma gyorsan a magházba jut. A gyümölcsök hipertrófiásak lesznek. A gyümölcsök felületén képződő aszkospórák sarjadzással nagyszámú aszkokonídiumot fejlesztenek, és a korábban létrejött aszkokonídiumok is újabb aszkokonídiumokat hoznak létre. Az aszkokonídium-képzés csak a nyári meleg napokon szünetel.

Rügypattanás előtt a fákat rézszulfát vagy rézoxiklorid tartalmú szerekkel lemosásszerűen kell permetezni. Ezt követően fehérbimbós állapotban, sziromhullás után, majd 10 napos időközökkel még két alkalommal cineb, mancoceb, kaptán, folpet, dodin, benotnil vagy tiofanát-metil tartalmú szerekkel kell permetezni.


A szilva tafrinás ágsöprűsödéseSzerkesztés

(Taphrina insititiae, Syn: (exoaszkuszos gomba)).

A betegség a szórvány telepítésű, idős szilvafákon fordul elő. A tünetekre az ágsöprűsödés jellemző. A levelek aprók, hullámosak, csavarodottak, a fonákon pedig szürkésfehér exoaszkuszbevonat található. A betegség kórokozója a Taphrina insititiae (Sad.) Joh. exoaszkuszos gomba. Fertőzési források a vesszők, ahol a kórokozó a kéregparenhimában micéliummal telel át. Az aszkuszok áprilistól júniusig a levél fonákán jönnek létre. Védekezésként rügypattanás előtt az elsöprűsödött ágak és vesszők eltávolítása javasolható.


A szilva lisztharmataSzerkesztés

Kórokozó.

(Polystigma rubrum, Syn: (Peritéciumos gomba))

Gazdanövény.

Szilva, ringló, mandula és kökény.
A betegség főleg hosszan tartó száraz időjárás esetén nyár közepétől jelentkezik.
Elsősorban a levél színén finom, szürkésfehér bevonat (epifita micéliuma konídiumláncokkal) látható. Kleisztotécium elvétve található.
Kórokozó, betegség lefolyása, védekezés: Lásd: A kajszi lisztharmata.

A szilva polisztigmás levélfoltosságaSzerkesztés

A betegség Európa melegebb részein elterjedt. Hazánkban is mindenütt és rendszeresen előfordul. A betegséget népiesen vörösfoltosságnak nevezik.


A levélen apró, elmosódott szélű sárgászöld, majd sárga foltok jelentkeznek. Később a levélen 5–10 mm átmérőjű, enyhén kidomborodó vagy bemélyedő, megvastagodott, vörös endogén sztrómák láthatók. Az endogén sztrómák közepe a sűrűn elhelyezkedő piknídiumoktól szürkésbarna lesz.


A fertőzési források a lehullott levelek, amelyekben a gomba az endogén sztrómába ágyazott peritéciumkezdeményekkel telel át. Tavaszra a peritéciumok kifejlődnek, belőlük az aszkospórák kiszóródnak és sziromhullás után, lombfakadáskor légmozgással a levelekre jutnak. Az aszkospórák csíratömlői a sztómákon át hatolnak a levelekbe. Fertőzésre a 18–22 °C hőmérséklet és a levélfelület nedvessége kedvező. Az első tünetek általában a fertőzést követően 6 hét múlva, május végén jelentkeznek, majd fokozatosan kialakulnak az endogén sztrómák, és azokban a piknídiumok. A piknídiumokban fejlődő piknokonídiumok azonban sterilek, fertőzésképtelenek. Fertőzés tehát kizárólag a peritéciumból kiszabadult aszkospórákkal lehetséges.

A lehullott lombot a talajba kell forgatni. Rügypattanás előtt a lehullott lomb DNOC-tartalmú szerrel történő permetezése a betegség mértékét csökkenti. A betegség eredményesen leküzdhető, ha sziromhulláskor, majd sziromhullást követően 10 naponként június végéig védekezünk. A védekezés ideje előrejelző készülékkel pontosítható. Eszerint a legfontosabb meghatározó tényezők, más szóval domináns faktorok (levélfelület-nedvesség időtartama, léghőmérséklet) mérésével a fertőzés létrejötte megállapítható. Védekezésre cineb, mankoceb, propineb, metirám, kaptán, folpet, valamint benomil és tifanát-metil tartalmú szerek hatásosak.

A szilva monilíniás betegségeSzerkesztés

A betegséget szilván már 1796-ban észlelték, azóta rendszeresen előfordul. Egyes szilvafajták (pl. Stanley) virág- és hajtáspusztulását a Monilinia laxa okozza. A szilva gyümölcsén két Monilinia faj fordul elő. Mégpedig a Monilinia fructigena Honey ex Dennis és a Monilinia laxa

A gyümölcsön mindkettő külön-külön, vagy egymás mellett is megtalálható. A kórokozók sérüléseken keresztül, elsősorban a kártevő állatok, így a szilvamoly (Grapholita funebrana Treitschke), a keleti gyümölcsmoly (Grapholita molesta Busck.) berágása helyén hatolnak a gyümölcsbe. Ezt követően a gomba a csoportban elhelyezkedő gyümölcsökbe az érintkezési felületeken seb nélkül jut tovább. A betegség leküzdésére elsősorban a fenti kártevő állatok elleni védekezés javasolható.

SzilvarozsdaSzerkesztés

A szilva fómás betegségeSzerkesztés

Kórokozó. Phoma pomorum Thüm.Piknídiumos gomba. A kórokozó korábbi neve: Coniothyrium prunicolum (Sacc.) Husz.


A betegséget, amelyet korábban koniotíriumos betegségnek neveztek, Magyarországon 1938-ban írták le, akkor a levélen szórványosan fordult elő. A betegség jelenleg rendszeresen jelentkezik, s nemcsak a levélen, hanem a hajtáson és gyümölcsön is jelentős károkat idéz elő. Kártételét gyakran a sztigminás betegségnek tulajdonítják.

Gazdanövény

A szilva, a kajszi, a cseresznye, ritkán a meggy, az őszibarack és a mandula.
A levélen, a hajtáson és a vesszőn, valamint a gyümölcsön figyelhetők meg a tünetek.
A levélen apró, elmosódott szélű, lilásbarna foltok láthatók. Később a foltok megnagyobbodnak, 2–4 mm átmérőjűek, barna színűek lesznek. A foltok közepe fokozatosan kifakul, szélüket pedig barna szegély határolja. A levélfoltok kezdetben meddők, és csak később találhatók a foltok közepén apró, fekete piknídiumok. Végül az egészséges és beteg rész határán elválasztó pararéteg fejlődik ki, a foltok kihullanak és a levelek lyukacsosak lesznek.
A hajtáson ovális alakú, 4–5 mm hosszú, liláspiros, később pedig szürkésbarna foltok jelentkeznek. A foltokon az apró piknídiumok szintén megfigyelhetők.
A gyümölcsön lévő tünetek növényfajonként változnak. A szilva gyümölcsén a tünetek kezdetben nehezen vehetők észre. A kifejlett gyümölcsön viszont apró, kissé kiemelkedő, barna, parás foltok vannak, amelyeket világos udvar övez. A foltokon piknídiumok elvétve találhatók.
A cseresznye és a meggy esetében a tünetek már az éretlen és éredő gyümölcsökön is szembetűnőek. A gyümölcsökön először 1–2 mm átmérőjű, barna foltok jelennek meg.
Később a megnagyobbodott, 2–5 mm-es barna foltokat élénkpiros, a kaliforniai pajzstetű szívásnyomához hasonló udvar veszi körül. Az érett gyümölcsökön a foltok tovább növekednek és besüppednek. A foltokban koncentrikus körökben apró piknídiumok figyelhetők meg. Végül a gyümölcsök összeaszalódnak vagy elrothadnak.

A betegség lefolyása.

A fertőzési források a gyümölcsmúmiák, a lehullott levelek és a kiesett levélfoltok, ahol a kórokozó piknídiummal telel át. Tavasszal, sziromhullás után a piknídiumokból kiszabaduló piknokonídiumok esőcseppekkel és légmozgással a levelekre és a gyümölcsökre kerülnek, és csíratömlőjük a sztómákon keresztül a növényekbe hatol. Az első tünetek május végén figyelhetők meg. A gomba fejlődésére a csapadékosa meleg időjárás kedvező, mivel hőmérsékleti optimuma magas, 24–30 °C között van. Ilyen körülmények között a levél- és gyümölcsfoltokon kialakuló piknokonídiumok újabb fertőzések létrehozói.

Védekezés

A lehullott lombot a talajba kell forgatni. A védekezést sziromhulláskor kell megkezdeni, majd a sziromhullást követően 10 naponként július végéig kell permetezni.
A fenti alappermetezéseket követően csak nagymértékű megbetegedés esetén van szükség az augusztusi kiegészítő kezelésekre.
Védekezésre cineb, mankoceb, propineb, metirám, kaptán, folpet, benomil, tiofanát-metil tartalmú szerek hatásosak.

A szilva sztigminás betegségeSzerkesztés

Lásd: A kajszi sztigminás betegsége


A szilva verticilliumos hervadásaSzerkesztés

Lásd: A kajszi verticilliumos hervadása
Kertészet Növényvédők Tünethatározó Növénybetegségek Kártevők Szexferomon csapdák Munkanaptár Permetezési javaslat Permetezési napló Permetlé töménysége