NUMERIKUS SOROZATOK

Tartalom

Kiegészítés

Sorozatterek
Átviteli elv

Az ezzel a szimbólummal jelölt feladatok önálló megoldását, az útmutatás elolvasását követően különösen ajánljuk.
Az így megjelölt feladatok önálló megoldása kissé nagyobb körültekintést kíván az olvasó részéről, megoldását érdeklődőknek ajánljuk.
Az így megjelölt gondolatmenetek összetettségük miatt fokozott odafigyelést kívánnak az olvasótól.