Címerhatározó/Ács címer

(Ács címer szócikkből átirányítva)
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Ács, Ácz családok címerével foglalkozik.


Ácz másképp Literati

szerkesztés
 
Ch→

Ácz aliter Literati. 4. T. 8. Báthory G. Ácz Benedeknek és Mihálynak 1609. V. 4. c. n. l. ad. – Bihar vm. lt. N. P. 1.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]


 • Külső hivatkozások:

[3]


Ácz másképp Literáti

szerkesztés
 
Ch→

Ácz aliter Literáti. Literáti Ácz Istvánnak 1794. évben használt pecsétje után. – Komárom vm. lt. nemesi perek 137. III. 8. – Cimer: Kerek talpu paizs alján kiterjesztett szárnyu lud áll. – Sisakdisz: sastollas kucsmás vitéz derékből, jobbjában karddal, balját csipőjén tartva.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[4][5]


 • Külső hivatkozások:

[6]


Ács másképp Békesi

szerkesztés
 
Ch→

Ács aliter Békesi. 4. T. 5. Bethlen G. Ács Mihálynak és Sófia testvérének c. n. l. ad. – 1613. VII. 10. – Eredeti L. Con.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[7][8]


 • Külső hivatkozások:

[9]


 
Ch→

Ács. Ách Mátyás, leánya: Ilona, testvérei: Ferenc és Erzsébet II. Ferdinánd királytól 1635. I. 8. c. n. l. kaptak. Balogh Vas vm. N. C. 167. l. – Címer: Kék paizsban, zöld téren természetes szinű növekvő farkas, jobbjában görbe karddal. – A jobbra dült sisak dísze: piros mezü kar karddal.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[10][11]

 • Külső hivatkozások:

[12]


Ács. Á. Tamás 1637-ben nyert c. n. l. Pest vm. lt. N. L. I. 9. Kőszeghi S.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[13][14]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


 • Külső hivatkozások:

[15]


nagyszelindi Ács

szerkesztés
 
Ch→

Ács de Nagyszelind. 4. T. 4. Áts János, György és Mihály 1651. II. 16-án nyertek c. n. l. – Hit. okmány Pálmay lt.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[16][17]


 • Külső hivatkozások:

[18]


gaurai Ács

szerkesztés

Ács de Gaura. Á. János 1658. VIII. 7. nyert c. n. l. – Kempelen M. N. Cs. I. 18. l.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[19][20]


 • Külső hivatkozások:

[21]


 
Ch→

Ács. Lipót király Ács Györgynek s felesége Pap Borbála, valamint gykeinek: Ferencnek, Györgynek és Erzsébetnek 1687. XI. 26. c. n. l. ad. – Hit. másolat Bihar vm. lt. N. P. 279. – Címer: Csücskös talpu kék paizsban zöld téren vörös ruhás vitéz, jobbjában egyenes kardot tart, baljával a kard tokját fogja. – Szembe néző nyilt sisak disze: a paizsbeli vitéz derékből, a vitéz fejétől jobbra a nap, balra 2 hatágu csillag látszik. – Takarók: arany–kék, ezüst–vörös.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[22][23]


 • Külső hivatkozások:

[24]


 
 
 
Ch→

Nyulásziné:

Ács Gergely és fia Gergely 1699. február 27., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: fiai István, Mihály, annak felesége Timár Anna és lánya Anna, ifj. Gergely és felesége Gomba Erzsébet

R 64

MCK:

Ács. 3. T. 9. I. Lipót Ács Gergelynek, testvéreinek Mihálynak és ifj. Gergelynek, továbbá Gergely fiának Istvánnak, Mihály feleségének Timár Annának s leányának Annának 1699. II. 27. c. n. l. ad. – Dr. Áldásy „Cimerlevelek” 269. l.

MNL OL:

HU-MNL-OL-R 64-1.-672.[25]

I. Lipót magyar király, Bécs, 1699. 2. 27., címer, magyar nemesség, Ács Gergely id., Ács Gergely ifj., Ács Mihály, Ács István (id. Ács Gergely fia), Tímár Anna (Ács Mihály felesége), Ács Anna (Ács Mihály leánya), Gomba Erzsébet (ifj. Ács Gergely felesége) részére. Kihirdetése: Heves és Külső-Szolnok vm., Gyöngyös, 1699. 5. 13.

Megjegyzés Az adományosok egymás fivérei.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum [rubicundi colori]s, fundum illius viridi interoccupante colliculo, super quo aurea corona locata, ex eaque brachium humanum cubitotenus eminens, vola nudam frameam, ac inferius palmitem botris refertum gestare visitur. Scuto demum incumbentem gale[am militarem] craticulatam sive apertam, regio diademate, aliud brachium humanum inferiori per omnia simile, proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavis et caeruleis, illic vero candidis et rubicundis in scuti extremitates sese placide diffundentibus, illudque ipsum decenter ac venuste exornantibus. - Van címerfestmény - - enyhén kopott, az ezüst megfeketedett - A magyar címer mezői felcserélve szerepelnek, a bal mező ezüsttel és vörössel ötször vágott. A címerleírás és a címerkép eltér: a pajzs alján hármasdomb látható pázsit helyett, a pajzson nincs sisak, a takarók színe mindkét oldalról vörös-ezüst.

Narratio formuláris

 • Irodalom:

Áldásy I. No. CDXXXIX.

Nyulásziné No. 1330

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[26][27]

 • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[28]


berebeki Ács

szerkesztés
 
Ch→

Ács de Berberek. 4. T. 2. Ács alias Kis Pál alsófehérmegyei lakos s felesége Méra Katalin 1700. VII. 10. Lipót királytól nyertek c. n. l. – Kk. II. 764.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[29][30]


 • Külső hivatkozások:

[31] 
Ch→

Ács István és neje Ujváry Judit 1713-ban kaptak c. n. l. – „Benkó N. Cs. Nagykőrösön”. 19. l. – Hit. másolat Pest vm. lt. A. 4. – Címer: Kék paizsban zöld dombon pirosban öltözött vitéz jobbjában szőlőgerezd, balját csipőjére téve; a vitéz lábainál kigyó. – Sisakdisz: piros mezü kar markában szőlőgerezd. – Takarók: arany–kék, ezüst–piros.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[32][33]


 • Külső hivatkozások:

[34]


zoványi Ács

szerkesztés
 
Ch→

Ács de Zovány. Ács Péternek 1725. évben használt pecsétje után. – Gróf Teleki nemz. lt. Gr. Teleki Sándor oszt. 1725. – Cimer: Kerek paizs alján jobbra fordulva egy liba áll.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[35][36]


 • Külső hivatkozások:

[37]


 
Ch→

Ács. 3. T. 1. Ács Lőrinc és felesége Uray Katalin, fia Pál III. Károly királytól 1736. XII. 16. c. n. l. kaptak. – Kk. XXXVII. 560.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[38][39]


 • Külső hivatkozások:

[40]


 
Ch→

Áts Jánosnak 1777. évben használt pecsétje után. – Borsod vm. lt. 209 kg. 1791. iratcsomó. – Cimer: Kerek paizsban dombon ülő pelikán vérével fészkében levő fiait eteti. – Sisakdisz: kar görbe karddal.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[41][42]


 • Külső hivatkozások:

[43]


losonczi Ács

szerkesztés
 
Ch→

Ács de Losoncz. 4. T. 3. Ács Andrásnak 1777. és 1782. években használt pecsétje után. – Alsó-Fehér vm. lt. Kemény iratok.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[44][45]


 • Külső hivatkozások:

[46]poklostelki Ács

szerkesztés
 
Ch→

Ács de Poklostelke. Áts Józsefnek 1825. évben használt pecsétje után. – Pálmay lt. XIX. 2014. – Címer: Kerek paizsban növekvő oroszlán farkát lába közé húzva, fejét visszafordítja; bal első lábában hegyével lefelé fordított tőrt tart.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[47][48]


 • Külső hivatkozások:

[49]


köszvényesi Ács

szerkesztés
 
Ch→

Ács de Köszvényes. Ács Jánosnak 1838. évben használt pecsétje után. – Marostorda vm. lt. 1838. évi homágium 40. l. – Címer: Kerek talpu paizsban könyöklő kar tőrt tart kezében.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[50][51]


 • Külső hivatkozások:

[52] 
Ch→

Ács Antal Szatmár vármegyei esküdtnek 1839. évben használt pecsétje után. – Bihar vm. lt. N. P. 311. – Címer: Arany paizsban természetes szinü növekvő oroszlán jobbjában 3 zöld levelet tart. – Sisakdisz: páncélos kar görbe karddal. – Takarók: ezüst–vörös, arany–kék.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[53][54]


 • Külső hivatkozások:

[55]


bözödujfalui Ács

szerkesztés

Ács de Bözödujfalu. A Mózses c. p. Udvarhely vm. lt. 1804–1830. évi 39. csomag 11626.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[56][57]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


 • Külső hivatkozások:

[58]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs