Címerhatározó/Auschwitz címere

(Auschwitz címere szócikkből átirányítva)
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként Auschwitz címerével foglalkozik.


Auschwitz hercegség címere Ch→
A király a lengyel szenátusban, Jan Łaski: Commune Incliti Poloniae regni privilegium constitutionum et indultuum publicitus decretorum approbatorumque (Radom, 1505) című művéből

Előfordul a Habsburg uralkodók címerének részeként, ahol a fekete sas is használatos ezüst alapon.

Az Opole-Ratibori hercegség 1282-ben kettéoszlott, majd 1290-ben a Ratibori hercegség is tovább darabolódott és másik részéből lett a Teschen-Auschwitzi hercegség (pl: Księstwo Cieszyńsko-Oświęcimskie), Teschen fővárossal. Eső fejedelme Měšek lett, a Tescheni Piastok ágának megalapítója. A család 1653-as kihalása után a hercegség, mint megüresedett hűbér a cseh királyra szállt át és a Habsburgok birtokába jutott. A kevés sziléziai városok egyikeként a Habsburgok birtokában maradt Szilézia elvesztése után is.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs