Címerhatározó/Ákosfalvi címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Ákosfalvi család címerével foglalkozik.


ákosfalvi Ákosfalvi

szerkesztés

Ákosfalvi de Ákosfalva. 1639. XII. 7. A. János és Bálint Rákóczy fejedelemtől nyertek c. n. l. – L. R. XIX. 149. Vass Sz. Oklt.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


  • Külső hivatkozások:

[3]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs