Címerhatározó/Abensperger címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Abensperger család címerével foglalkozik.


Abensperger család c. p. Pest vr. lt. Polg. per. fasc. 137. Nr. 23.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


  • Külső hivatkozások:

[3]Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs