Címerhatározó/Aizinger címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Aizinger család címerével foglalkozik.


Aizinger. C. p. Pest vm. lt. Acta Nob. ex. 1834. Nr. 684. – Kőszeghi S.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


  • Külső hivatkozások:

[3]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs