Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Aizinger család címerével foglalkozik.


Aizinger Jakab királyi táblai jegyző címerpecsétje 1834-ből a Pest Megyei Levéltárból. A címer leírása: A pajzsban egy szablyát tartó, előre lépő oroszlán látható, míg a sisakdísz egy szablyát tartó kar.

MCK:

Aizinger. C. p. Pest vm. lt. Acta Nob. ex. 1834. Nr. 684. – Kőszeghi S.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]

  • Külső hivatkozások:

[3]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs