Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Akáczi család címerével foglalkozik.


szentléleki Akáczi

szerkesztés

Akáczi de Szentlélek. A. Miklós 1507. évi c. p. – O. L. Dipl. o. 25469.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


  • Külső hivatkozások:

[3]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs