Címerhatározó/Bárdy címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bárdy család címerével foglalkozik.


lőrincrévi BárdySzerkesztés

 

[Magyar-Lápos] Jelenlegi birtokosai (1898-ban): gr. Eszterházy István: 2116 h. Lőrinczrévei Bárdy Károly és neje öröklés és vásár. Kádár János 115 h. Técsy Kálmán 184 h.[1]

  • Irodalom:

SZOLNOK-DOBOKAVÁRMEGYE MONOGRAPHIÁJA. V. KÖTET. A VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK RÉSZLETES TÖRTÉNETE. Lápos (Magyar-). [2]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs