Címerhatározó/Barbelli címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Barbelli család címerével foglalkozik.


Balogh alias Barbelli de KamanchieSzerkesztés

Kempelen:

Balogh, (alias Barbelli de Kamanchie).
Czímeres nemeslevelet II. Mátyástól 1618. máj. 5. B. György és János testvérek kaptak. (OL.: Htt.)

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[1]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs